تعداد بازدیدکنندگان

۱ نفر
۵,۴۴۲,۰۵۲ نفر
۹۳ نفر
۵,۵۱۰ نفر
۷ شهریور ۱۳۹۴
۵۴۲ نفر

اطلاعات مربوط به کاربر

18.212.120.195
Other
USA
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۹/۰۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۹/۰۶ ۳   کاربر ۱۰   صفحه
۰۹/۰۵ ۲   کاربر ۴   صفحه
۰۹/۰۴ ۱   کاربر ۵   صفحه
۰۹/۰۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۹/۰۲ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۹/۰۱ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۸/۳۰ ۱۸   کاربر ۱۸   صفحه
۰۸/۲۹ ۱۶   کاربر ۱۱۰   صفحه
۰۸/۲۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۲۷ ۷   کاربر ۱۰   صفحه
۰۸/۲۶ ۹   کاربر ۹   صفحه
۰۸/۲۵ ۳   کاربر ۳   صفحه
۰۸/۲۴ ۲۱   کاربر ۲۱   صفحه
۰۸/۲۳ ۴   کاربر ۴   صفحه
۰۸/۲۲ ۱   کاربر ۳   صفحه
۰۸/۲۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۲۰ ۴   کاربر ۶   صفحه
۰۸/۱۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۱۸ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۸/۱۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۱۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۱۵ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۸/۱۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۱۳ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۸/۱۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۱۱ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۸/۱۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۰۹ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۸/۰۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱۰۵ ۱ %

ساعت ۱ تا ۲
۹۷ ۱ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۳۸ ۱ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۲۶ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۹,۱۲۱ ۵۹ %

ساعت ۵ تا ۶
۳,۳۲۸ ۲۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۵۸ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۴۴ ۱ %

ساعت ۸ تا ۹
۲۳۴ ۲ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۰۴ ۱ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۳۹ ۱ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۶۴ ۰ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱۰۵ ۱ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۱۳ ۱ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۳۰۶ ۲ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱۴۲ ۱ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱۳۵ ۱ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱۴۸ ۱ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۸۷ ۱ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱۶۵ ۱ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱۳۹ ۱ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۱۳ ۱ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۱۰ ۱ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲۰۹ ۱ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱,۹۴۹,۴۴۷ ۳۷ %
UKR
UKR
۱,۳۶۹,۵۰۷ ۲۶ %
USA
USA
۶۰۰,۳۸۳ ۱۱ %
ZZZ
ZZZ
۲۶۳,۸۷۷ ۵ %
ROM
ROM
۱۹۵,۲۳۵ ۴ %
DEU
DEU
۱۹۴,۹۷۳ ۴ %
RUS
RUS
۱۶۸,۴۶۶ ۳ %
SWE
SWE
۹۷,۵۹۱ ۲ %
ISR
ISR
۸۳,۸۴۵ ۲ %
CHN
CHN
۷۵,۸۵۳ ۱ %
GBR
GBR
۶۰,۲۶۷ ۱ %
FRA
FRA
۳۹,۴۵۰ ۱ %
ITA
ITA
۲۵,۷۸۰ ۰ %
CAN
CAN
۲۲,۱۸۴ ۰ %
NLD
NLD
۱۸,۸۰۷ ۰ %
TUR
TUR
۱۸,۵۱۳ ۰ %
IND
IND
۱۴,۱۳۶ ۰ %
DNK
DNK
۱۳,۱۵۰ ۰ %
AUS
AUS
۱۱,۴۱۲ ۰ %
AUT
AUT
۱۱,۲۴۵ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Mozilla
Mozilla
۵۹۵ ۲۹ %
Chrome
Chrome
۵۲۴ ۲۶ %
Firefox
Firefox
۴۹۱ ۲۴ %
Other
Other
۲۵۷ ۱۳ %
Safari
Safari
۱۰۴ ۵ %
IE 9.0
IE 9.0
۲۴ ۱ %
IE 6.0
IE 6.0
۱۸ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۳ ۰ %
IE 11.0
IE 11.0
۲ ۰ %
Edge
Edge
۲ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۱ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۰ ۰ %
Opera
Opera
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۸۶۵ ۴۵ %
Linux ۴۱۴ ۲۲ %
Windows 10 ۳۵۲ ۱۸ %
Windows 7 ۱۳۵ ۷ %
XP ۶۶ ۳ %
Windows 8 ۳۲ ۲ %
iOS ۲۲ ۱ %
Vista ۱۶ ۱ %
Android ۱ ۰ %
Windows 2003 ۰ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده